Adopcja

Jednym z głównych celów działań Fundacji Cieszyński Zwierzogród jest ograniczanie bezdomności zwierząt poprzez znajdowanie im nowych domów. Ponieważ adopcja zwierzęcia musi być działaniem odpowiedzialnym i przemyślanym, prowadzimy proces weryfikacji osób, które pragną dać naszym podopiecznym nowy dom.

Na czym on polega?

  1. Ankieta adopcyjna Aby zaadoptować zwierzę należy wypełnić ankietę adopcyjną, odpowiadając na kilkanaście pytań związanych z opieką nad zwierzęciem. Można w niej wskazać konkretnego podopiecznego fundacji, którego chcemy adoptować lub o wyborze zwierzęcia zdecydować później, na przykład po wizycie w Kociogrodzie i zapoznaniu z naszymi kotami lub rozmową z wolontariuszem. Po wysłaniu ankiety wolontariusz fundacji kontaktuje się i umawia na spotkanie.
  2. Wizyta przedadopcyjna Spotkanie odbywa się w domu osoby, która chce adoptować zwierzę, w obecności innych domowników. Ma na celu zapoznanie się z osobą chętną do adopcji zwierzęcia, sprawdzenie warunków bytowych, w jakich będzie ono przebywało i ewentualne poznanie innych zwierząt, które już przebywają w domu.
  3. Decyzja w sprawie adopcji Zawsze informujemy, jaka jest decyzja w sprawie adopcji zwierzęcia, nawet jeśli jest ona negatywna oraz przedstawiamy jej powód. Należy pamiętać, że decyzja o tym, jaki dom zostanie wybrany, należy wyłącznie do fundacji. Dobrem nadrzędnym jest zawsze dobro zwierzęcia, a w przypadku kilku osób zainteresowanych, wybierany jest najlepszy dom dla konkretnego zwierzęcia.
  4. Umowa adopcyjna Po pozytywnej decyzji w sprawie adopcji, następuje podpisanie umowy z pełnoletnią osobą, która będzie formalnym opiekunem zwierzęcia. Wzór umowy adopcyjnej znajduje się w zakładce "Dokumenty".
  5. Wizyta poadopcyjna W niektórych przypadkach, zwłaszcza zwierząt wymagających szczególnej opieki bądź w sytuacji wątpliwości co do spełniania warunków umowy adopcyjnej, a także na prośbę opiekuna, gdy sytuacja tego wymaga, odbywa się wizyta poadopcyjna. Ma ona na celu sprawdzenie dopełnienia warunków umowy adopcyjnej lub udzielenie wsparcia w przypadku problemów z adaptacją zwierzęcia w nowym domu. W przypadku niestosowania się do warunków umowy adopcyjnej, adoptujący na wezwanie przedstawiciela fundacji, zobowiązany jest oddać zwierzę z powrotem pod opiekę Fundacji Cieszyński Zwierzogród.

Po co to wszystko? To pytanie często zadają osoby chcące adoptować zwierzę. Słyszymy zarzuty, że proces adopcyjny jest skomplikowany i długotrwały. Wszystkie opisane wyżej kroki wynikają z naszych doświadczeń w adopcjach zwierząt i mają swoje uzasadnienie. Nasi podopieczni to często zwierzęta, które doświadczyły krzywdy ze strony człowieka, uległy wypadkom, bądź przeszły poważne, długotrwałe i kosztowne leczenie. Jesteśmy odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo, a ich zdrowieniu i opiece poświęcamy dużo czasu, pracy i środków finansowych. Dlatego chcemy, aby trafiły do sprawdzonych domów i odpowiedzialnych opiekunów. Jesteśmy im to winni.