Misja

Logo

Fundacja Cieszyński Zwierzogród postała jako efekt pracy pięciu zaprzyjaźnionych kobiet, przy wsparciu i współpracy wielu zaangażowanych osób, w tym naszych rodzin, przyjaciół, partnerów.

Misją fundacji jest działalność charytatywna polegająca na głównie na niesieniu pomocy potrzebującym zwierzętom, w szczególności kotom i psom. Prowadzimy przytulisko dla naszych kotów, zwane Kociogrodem, w którym na stałe mieszka kilkudziesięciu naszych podopiecznych.

Dążymy do ograniczania bezdomności zwierząt poprzez ich kastrację i sterylizację, a także adopcje. Prowadzimy zbiórki charytatywne oraz kiermasze, z których zysk przeznaczamy na utrzymanie i leczenie naszych podopiecznych.

Promujemy transparentny i jasny model pomocy zwierzętom, a w swej działalności nie wykluczamy nikogo – z fundacją współpracują na co dzień również osoby wykluczone i niepełnosprawne.