Domy tymczasowe

Dom tymczasowy to współpraca z naszą Fundacją na wzór wolontariatu, mająca na celu stworzenie dla naszych podopiecznych schronień i zapewnienie opieki do czasu znalezienia domu stałego.

Potencjalny tymczasowy opiekun zwierzęcia podpisuje z Fundacją umowę domu tymczasowego.

Najważniejszymi i jedynymi obowiązkami opiekuna tymczasowego są: zapewnienie schronienia podopiecznemu i należyta opieka (spacery, odpowiednie traktowanie). Od woli i zdolności finansowych opiekuna zależy czy zapewni on również karmę i opiekę weterynaryjną zwierzęciu. Jeśli dom tymczasowy nie może sprostać dodatkowym wymaganiom, Fundacja zapewnia karmę i pokrywa wszystkie koszty opieki weterynaryjnej (leczenia) oraz wszelkie dodatkowe koszty utrzymania podopiecznego.

Opiekun tymczasowy sam może pokrywać wszystkie koszty dotyczące utrzymania zwierzęcia, lub podzielić je między siebie a Fundację.

Podczas wyboru domu stałego dla podopiecznego, najważniejsza jest opinia dom tymczasowego (ze wzg. na znajomość charakteru zwierzęcia), jak również ma pierwszeństwo jeśli zdecyduje się na jego adopcję