Projekty realizowane

Otrzymaliśmy dotację w programie Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 325 350, 00 zł w programie Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 i rozpoczynamy realizację trzyletniego projektu, który ma na celu wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem w naszej fundacji.